Förmånscykel

FÖRMÅNSCYKEL

 

 

Så vad är fördelarna med förmånscykel?
 
Förmåner via jobbet är något som uppskattas av de anställda och det är också ett verktyg för arbetsgivare att attrahera och behålla personal. Personalcyklar är en typ av förmån som dessutom skapar mervärden, inte enbart för anställda och arbetsgivare, utan för hela samhället!

Med personalcyklar, eller förmånscyklar som det också kallas, ges möjligheten till vardagsmotion och utsläppsfria transporter. Forskningen visar att det räcker med ca 15 minuters fysisk aktivitet för att märka en markant positiv hälsoeffekt. Att exempelvis cykla till jobbet gör oss alltså friskare samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö.

Arbetsgivaren får

En mycket uppskattad förmån som kan göras helt kostnadsneutral för företaget
Full kontroll och administrativt stöd genom hela processen
Minimal egen administration
Färdiga underlag till lönesystemet med bruttolöneavdrag och förmånsvärden
Möjlighet att subventionera erbjudandet till de anställda
Cykeln/cyklisten som marknadsföringsplats
Goodwill genom hållbarhetssatsningar
Mindre behov av parkeringsplatser

Förmånstagaren får

Tillgång till i stort sett hela vårt sortiment av cyklar och tillbehör
Möjligheten att skaffa sig drömcykeln på ett enkelt och tryggt sätt
Stora besparingar genom att cykla istället för att åka bil
Tidseffektiv daglig träning
Bidra till en bättre miljö

Vad kostar det för förmånstagaren?

Din kostnad beror huvudsakligen på två saker: ditt val av cykelpaket och din marginalskatt. Din arbetsgivare gör ett bruttolöneavdrag och lägger på ett förmånsvärde varje månad. Din nettokostnad beror på din lönenivå och marginalskatt.

Nedan följer några exempel på din ungefärliga nettokostnad vid en marginalskatt på 55%.

Exempel 1 - cykel för 5.000 kr ger en nettokostnad på ca 85:- per månad

Exempel 2 – cykel för 15.000 kr ger en nettokostnad på ca 245:- per månad

Exempel 3 – cykel för 25.000 kr ger en nettokostnad på ca 400:- per månad

Exempel 4 – cykel för 40.000 kr ger en nettokostnad på ca 640:- per månad

Vanliga frågor och svar

Vad kostar min Personalcykel? 
Din kostnad beror huvudsakligen på två saker: ditt val av cykelpaket och din marginalskatt. Din arbetsgivare gör ett bruttolöneavdrag och lägger på ett förmånsvärde varje månad. Din nettokostnad beror på din lönenivå och marginalskatt.
I beställningsportalen ser du vad din månadskostnad för ditt valda cykelpaket blir.

Vad kostar det att köpa loss cykeln efter avtalstiden? 
Enligt skatteverket skall utköp göras till ett vid tiden gällande marknadsvärde. Vi har därför ingen möjlighet att förutbestämma ett utköpspris. Den lokala marknadens tillgång och efterfrågan kommer att vara vägledande. 

Måste man köpa loss sin cykel? 
Nej. Efter hyrestiden går det bra att lämna tillbaka cykeln. Eller varför inte byta den mot en ny?

När och hur levereras cykeln? 
Cykeln levereras normalt inom några veckor efter att beställningsfönstret har stängts. I de flesta fall hämtar du ut cykeln i vår butik. I vissa överenskomna fall sker leveransen till arbetsplatsen alternativt till din bostad. 

Är cykeln färdigmonterad vid leverans? 
Ja cykeln är alltid monterad, testad, injusterad och körklar vid leverans. Någon månad efter leverans rekommenderar vi ett besök i butiken för efterjustering. 

Vilka garantier gäller? 
Din cykel omfattas av garanti under hela hyresperioden. Garantin gäller vid normalt användande och skötsel enligt leverantörens anvisningar.

Ingår service? 
Ja, årlig service ingår, och den omfattar hjälp med eventuella fabrikationsfel, justering och kontroll av växlar, bromsar och nav etc. Reparationer och byte av slitagedelar bekostar man själv.

Vad händer om cykeln skulle bli stulen? 
Du ansvarar för att cykeln är försäkrad. I de flesta hemförsäkringar ingår cykel som är lånad eller hyrd via arbetsgivaren och ämnad för privat bruk. Personalcyklar hjälper till i kontakten med ditt försäkringsbolag efter att du har polisanmält stölden och när du skall införskaffa en ny, likvärdig cykel. Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller.

Vad händer om min anställning upphör under avtalet? 
Om din anställning upphör har du två val.
a) arbetsgivaren reglerar återstående bruttolöneavdrag på din slutlön och du kan fortsätta att disponera cykeln under återstående avtalstid
b) köpa loss cykeln till ett vid tiden gällande marknadsvärde. 
 
Vad händer om jag begär tjänstledighet eller blir långtidssjukskriven?
Vid ledighet som innebär att du inte uppbär bruttolön, reglerar arbetsgivaren dina bruttolöneavdrag innan du går på ledighet. Om du blir långtidssjukskriven regleras bruttolöneavdragen när du är tillbaka i tjänst.

Kan man nyttja kampanjrabatter eller reapriser när man beställer sin cykel? 
Vårt avtal med cykelleverantören innebär ett mycket förmånligt pris på varje cykel och vi adderar ytterligare tjänster och förmåner i paketet. Det innebär att man vid varje beställningstillfälle skall utgå från ordinarie pris på cykel av senaste årsmodell när man beräknar kostnaden för det cykelpaket man beställer.